Diensten - Financieel

Beschermingsbewind

De beschermingsbewindvoerder zorgt samen met u voor een gezonde financiŽle situatie en u wordt op weg geholpen om eventuele schulden af te lossen. Misschien moet er een schuldhulpsaneringstraject worden opgestart. MetRespect onderzoekt samen met u de mogelijkheden en verzorgt de aanvraag beschermingsbewind. Een beschermingsbewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd. Zij moeten jaarlijks (of nog vaker) verantwoording afleggen aan de rechtbank. MetRespect zal na de benoeming de taak als bewindvoerder op zich nemen.

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliŽnt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliŽnt, maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. U moet zich houden aan de afspraken die de bewindvoerder met u heeft gemaakt