Diensten - Financieel

Curator

Een curator wordt benoemd wanneer beschermingsbewind en mentorschap niet voldoende blijkt te zijn. De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. U moet zich houden aan de afspraken die de curator voor u maakt. MetRespect onderzoekt samen met u de mogelijkheden en verzorgt de aanvraag curatorschap.
Een curator worden door de rechtbank benoemd. Zij moeten jaarlijks (of nog vaker) verantwoording afleggen aan de rechtbank. MetRespect zal na de benoeming de taak als curator op zich nemen.

Wat is ondercuratelestelling volgens de wet? (bron: www.rijksoverheid.nl)
De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiŽle als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking. De wet spreekt van een ‘meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de cliŽnt, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen’. Verder noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling verkwisting en gewoonte van drankmisbruik. Het drankmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.