Mentorschap

Overige informatie

Een beschermingsbewindvoerder, mentor en curator worden door de rechtbank benoemd. Zij moeten jaarlijks (of nog vaker) verantwoording afleggen aan de rechtbank.

Bent u zelf als ouder of familielid nu bewindvoerder, mentor of curator van uw kind of familielid en overweegt u hiermee te stoppen? MetRespect neemt het van u over.

Of denkt u na over bovenstaande, omdat het uw kind of familielid niet lukt zichzelf staande te houden? MetRespect nodigt u uit voor een informatief en gratis gesprek.

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele kan worden aangevraagd door:
rechthebbende (dus u vraagt het zelf aan)
echtgenoot/geregistreerd partner/levensgezel (niet bij curatele)
familieleden tot in de 4e graad
voogd / curator / mentor
officier van Justitie
In de nieuwe wet die waarschijnlijk op 1 januari 2013 van kracht wordt kan dit ook aangevraagd worden door:
directeur van een instelling
burgemeester en wethouders


Indien een cliënt weinig vermogen heeft en een uitkering ontvangt zal MetRespect bijzondere bijstand aanvragen bij de plaatselijke Sociale Dienst. Dit is van toepassing voor cliënten meteen inkomen tot ongeveer 120% van het minimum inkomen. De richtlijnen zijn per gemeente verschillend. Er zijn dus mogelijkheden om de kosten van beschermingsbewind, mentorschap en curatele al dan niet gedeeltelijk vergoed te krijgen