Diensten - Financieel

Overige informatie

Een beschermingsbewindvoerder, mentor en curator worden door de rechtbank benoemd. Zij moeten jaarlijks (of nog vaker) verantwoording afleggen aan de rechtbank. Bent u zelf als ouder of familielid nu bewindvoerder, mentor of curator van uw kind of familielid en overweegt u hiermee te stoppen? MetRespect neemt het van u over. Of denkt u na over bovenstaande, omdat het uw kind of familielid niet lukt zichzelf staande te houden? MetRespect nodigt u uit voor een informatief en gratis gesprek. Beschermingsbewind, mentorschap en curatele kan worden aangevraagd door:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
  • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
  • de instelling waar iemand verblijft kan mentorschap aanvragen. Sinds 1 januari 2014 kunnen instellingen die de betrokkene verzorgen of begeleiden ook curatele en bewind aanvragen.

Indien een cliënt weinig vermogen heeft en een uitkering ontvangt zal MetRespect bijzondere bijstand aanvragen bij de plaatselijke Sociale Dienst. Dit is van toepassing voor cliënten meteen inkomen tot ongeveer 120% van het minimum inkomen. De richtlijnen zijn per gemeente verschillend. Er zijn dus mogelijkheden om de kosten van beschermingsbewind, mentorschap en curatele al dan niet gedeeltelijk vergoed te krijgen.